Domù Základní škola Praktická škola Dokumenty školy Aktuality Fotky Kontakty

Krétské toulky 27.9. – 4.10.2015

Krétské toulky 27.9. – 4.10.2015 V rámci výzvy č. 56 MŠMT a projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v ZŠ a PŠ Kostelec registrační číslo projektu ve formátu CZ.1.07/1.1.00/56.0522 se 4 naši učitelé zúčastnili zahraniční stáže v Řecku na Krétě.
  • Jednalo se o základní školu s 1. – 6. ročníky s všeobecným zaměřením
  • Na škole bylo celkem 259 žáků, ve třídách bylo v průměru cca 22 žáků, 40 % všech učitelů byli muži
  • Stáž se zaměřovala na vzdělávací program, využití učebnic, metody práce vyučujících, celkové klima školy
  • Ve výuce převažovalo frontální vyučování, skupinové vyučování, práce ve dvojicích
  • Ke konci každé hodiny jsme se zapojili do vyučovacího procesu, především v hodině zeměpisu jsme dětem ukazovali z které země jsme, kde leží na mapě, její hlavní město apod.
  • Jako pozitivní se mi jeví, že mají v Řecku 1 osnovy pro celé Řecko, 1 učebnice, které jsou stejné v celém Řecku. Pokud se dítě přestěhuje nemá problém s učivem, protože se vyučuje přibližně stejně. Pozitivně hodnotím také každodenní nástup na školním hřišti, kde děti v podstatě skládají slib, že budou dodržovat školní řád apod. Společně se pozdraví a rozejdou se do svých učeben. Jako nevýhodu se mi zdálo, že nemají školní jídelnu, kde by se všichni stravovali. Jídlo si nosí z domova a ohřívají si ho v mikrovlnné troubě. Nevýhodu vidím též v tom, že v osnovách nemají výchovy (hudební, výtvarnou a tělesnou), záleží na učiteli, jak si toto téma vloží do svých předmětů. Proto výzdoba tříd byla velmi strohá.

Celkově hodnotím stáž velmi kladně, poznali jsme, jakým způsobem vyučují řečtí kolegové, kolik žáků mají ve třídách, že v řeckých školách je více mužů učitelů než u nás. Zjistili jsme, že i v Řecku jsou speciální školy pro žáky, kteří nezvládají učivo na běžné škole. Viděli jsme hodiny řečtiny, angličtiny, zeměpisu, matematiky a přírodovědy.V odpoledních hodinách jsme sledovali faunu a floru, která je na Krétě velmi bohatá. Cíle stáže byly naplněny.

1.JPG 1.JPG 1.JPG 1.JPG