Image Map

Základní škola a Praktická škola

Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748


Základní škola a Praktická škola, Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748 přijme kvalifikovaného učitele, vychovatele a asistenta pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Den otevřených dveří do přípravné třídy ZŠ se bude konat 17.5. 2017 od 7.30 v prostorách ZŠ a Praktické školy, K Jatkám 748, Kostelec n.Č. lesy. Máme ještě několik volných míst pro školní rok 2017-2018. K přijetí je potřeba vyplnit žádost a odklad povinné školní docházky. Informace na tel. 731449250 p.Mgr. Rývová nebo na tel. 776327204 p.Bc. Kamínková.

Zápis do základní školy pro děti, které se vzdělávají podle §16 odst. 9 a zápis do přípravné třídy základní školy se bude konat 21.dubna 2017 od 10. - 15.00 hodin.

S sebou : doporučení PPP ( školského poradenského zařízení), rodný list dítětě, pojišťovnu

Více informací naleznete zde

Rozhodnutí o přijetí ke studiu:

  1. 1. A1 2016/SŠ Přijat
  2. 2. A2 2016/SŠ Přijat
  3. 3. A3 2016/SŠ Přijat

V rámci výzvy č. 56 MŠMT a projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v ZŠ a PŠ Kostelec registrační číslo projektu ve formátu CZ.1.07/1.1.00/56.0522 se 4 naši učitelé zúčastnili zahraniční stáže v Řecku na Krétě v termínu 27.9. – 4.10.2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde

Rozhodnutí o přijetí ke studiu do I. ročníku Praktické školy dvouleté (78-62-C/02) – zahájení studia 1. 9. 2015 - ZDE.

V termínu od 14. - 21.3.2015 se zúčastnili žáci naší školy lyžařského kurzu a ŠvP v chatě VISK Středočeského kraje v Rokytnici nad Jizerou. Více informací a fotografie ZDE.

V příštím školním roce otvírá naše škola přípravnou třídu. Více informací v příslušné sekci.

Rozhodnutí o přijetí do Praktické školy je k dispozici ZDE.

Přijímací řízení do dvouleté Praktické školy se konalo 25.4.2014 od 9.00 v prostorách školy.

Zápis do 1.třídy ZŠ praktické a ZŠ speciální pro školní rok 2014/15 se konal v pondělí 27.ledna 2014 od 13 do 15,30 hodin. Více informací ZDE.

Škola od září 2012 realizuje projekt EU Peníze středním školám a v březnu 2013 ukončuje projekt EU peníze ZŠ.

Naše škola je zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“. V rámci projektu byla škola vybavena interaktivní tabulí. Více informací ZDE.Něco o naší škole:

Jsme škola, co nabízí individuální péči a vyžaduje poctivou práci.
Máme celkem 40 žáků základní školy praktické, speciální a Praktické školy.
Jsme zařízení s keramickou a řemeslnickou dílnou, s pozemkem a počítačovou učebnou.