Image Map

 Přípravná třída 

V příštím školním roce otvírá naše škola přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují především pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti se sociálním znevýhodněním v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Kde: Základní škola a Praktická škola Kostelec n. Č. l., K Jatkám 748

Kdy: školní rok 2015/16

Nabízíme malý počet žáků ve třídě (maximální počet je 15 dětí), individuální přístup, odbornou péči zkušených pedagogů, pestrý program, klidné a podnětné prostředí, celodenní docházku (výuka 7:55 – 11:30 a ranní a odpolední družina).

Cíle:

  • systematická příprava dětí na zahájení vzdělávání v základní škole
  • vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky
  • rozvoj řečových schopností
  • rozvoj sociální a komunikační dovednosti
  • zlepšení v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • rozvoj koncentrace pozornosti

Takto nastavený vzdělávací program zaručí snadnější začlenění dětí do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se předchází budoucím školním neúspěchům.

Úzká spolupráce s Mateřskou školou a Základní školou v Kostelci nad Černými lesy.

Dítě se může po ukončení přípravné třídy zapsat na jakoukoli základní školu. Dítě nepokračuje v 1. třídě na naší škole.

Další informace o přípravné třídě pro školní rok 2015-2016 dostupné v letáku ZDE.

Kritéria přijímání dětí do přípravné třídy pro školní rok 2015-2016 jsou k nalezení v dokumentu ZDE.