Image Map

 Praktická škola 

Praktická škola dvouletá je střední škola, na které studují žáci, kteří absolovali základní školu, žákladní školu praktickou nebo základní školu speciální.
Vzdělávání je zaměřeno na získávání znalostí a dovedností využitelných v praktickém životě. Stěžejními předměty jsou Rodinná výchova, Ruční práce, Příprava pokrmů, Údržba zeleně.

Pro praktická cvičení jsou využívány prostory cvičné kuchyně, keramické dílny, řemeslnické dílny a školního zahradnictví.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Absolventi nacházejí úplatnění jako pomocné síly ve zdravotnictví, sociálních službách, stravování, zemědělství apod.