Image Map

Základní škola

Základní škola je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm vzdělávání v devíti ročnících základní škole praktické, s desíti ročníky základní školy speciální. Jednotlivé třídy jsou naplněny více ročníky. Kapacita školy je 40 žáků pro základní vzdělávání.

Pro výuku a další činnosti žáků má škola k dispozici pět tříd, školní řemeslnickou dílnu, keramickou dílnu vybavenou keramickou pecí, školní cvičnou kuchyni s šicím koutem, žákovskou i učitelskou knihovnu vybavenou kvalitní literaturou, PC učebnu s počítači propojenými do sítě s přístupem na Internet, relaxační místnost se stolním tenisem a stolním fotbalem. Hygienické zázemí pro osobní hygienu žáků – toalety a umývárny prošly v roce 2007 rekonstrukcí. Škola nedisponuje vlastním stravovacím zařízením. Žáci využívají ke svému stravování Školní jídelnu při ZŠ Kostelec n. Č. lesy.

Po ukončení školního vyučování žáci mohou navštěvovat školní družinu či školní klub.

Pozitivní skutečností je možnost využití školního pozemku okolo budovy školy. Část pozemku zaujímá školní hřiště s pevným povrchem. Část pozemku je zčásti obhospodařován v rámci pracovního vyučování při pěstitelských pracích (k dispozici je i pařeniště a skleník). Zbylá část je zatravněna a porostlá vzrostlou zelení. Zde žáci mohou s vyučujícím trávit přestávky mezi vyučovacími hodinami.